گزارش تصویری روز هفتم نمایشگاه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/001.JPG

علی قانع، مترجم اتاق و همسر ببر و دختر پنهان


http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/002.JPG

                  زهرا تیرانی، مترجم شازده کوچولو

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/003.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/004.JPG

                               ناصر محی‌الدین‌بناب

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/005.JPG

                                  عباس مخبر، مترجم

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/007.JPG

                                داود امیریان، نویسنده

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/008.JPG

                    شایان خسروی - حمید علیخانی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/009.JPG

آرتمیس مسعودی، مترجم پروژه شادی و شادی را به فرزند خود هدیه کنید

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0010.JPG

                                  عرفان نظرآهاری، نویسنده

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0011.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0012.JPG

                        خسرو باباخانی، احمد دهقان، بایرامی 

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0013.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0014.JPG

                           سیدمحسن بنی‌فاطمه 

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0015.JPG

                                    آلاله سلیمانی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0017.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0018.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0020.JPG

                         بهرنگ کیاییان - گروس عبدالملکیان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0021.JPG

                           غلامحسین سالمی - رسول یونان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0023.JPG

                     فهرست رمان‌های پرفروش‌ خارجی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0024.JPG

                                    نرگس زیانی،‌ طراح

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0025.JPG

                           زهرا تیرانی و بهنام ناصح

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0026.JPG

                                کامبیز پورناجی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0027.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0028.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0029.JPG

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2019© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو