گزارش تصویری روز نهم نمایشگاه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/001.JPG

کیهان بهمنی، مترجم خدمتکار و پروفسور


http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/002.JPG

        ساره دستاران، شاعر دلفین‌ها در خواب‌هایم شنا می‌کنند

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/003.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/004.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/005.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/007.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/008.JPG

                                   بریده جراید 

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/009.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0010.JPG

                       ساینا و سه قلوها: آرمیتا و هلیا و پرنیان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0011.JPG

                                دختر حسن کریم پور

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0013.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0014.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0015.JPG

                               حمید جدیداسلامی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0017.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0018.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0020.JPG

              نرگس جورابچیان، نویسنده به وقت بهشت

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0021.JPG

                      منصور علیمرادی - مهدی وثوق نیا

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0022.JPG

                فریبا کلهر در میان علاقمندان به رمان هایش

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0023.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0024.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0025.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0026.JPG

            مرضیه سبزعلیان و آخرین نسخه خدمتکار و پروفسور

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0027.JPG

                      فریبا کلهر و هادی خورشاهیان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0028.JPG

                                 کیهان بهمنی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0029.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0030.JPG

                      دکتر کیهان بهمنی و شاگردانش

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0031.JPG

                  چاپ اول خدمتکار و پروفسور برکت شد

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0032.JPG

             منیرالسادات موسوی، نویسنده صخره های شیشه ای

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0033.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0034.JPG

            علی ایثاری کسمایی، مترجم تاریخچه خصوصی خانه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0035.JPG

                             مصطفی رحماندوست

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0036.JPG

                                  حجت الاسلام زایری

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0037.JPG

                                      بیوک ملکی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0038.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0039.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0040.JPG

                             محسن حکیم معانی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0041.JPG

                   هادی خورشاهیان و لیلا عباسعلیزاده

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0042.JPG

                                   احمد اکبرپور

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0043.JPG

                          رامسری، مدیر نشر معین

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0044.JPG

                  محمد ولی زاده، مدیر نشر داستانسرا

 

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2019© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو