گزارش تصویری روز دهم نمایشگاه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/001.JPG

سولماز صادقزاده نصرآبادی


http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/002.JPG

                       محمدرضا آریانفر، نویسنده بانوی مه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/003.JPG

                                  پیش از آنکه بخوابم

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/004.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/005.JPG

                                      یوسف علیخانی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/007.JPG

                     سیدجواد میرهاشمی - نیکبخت

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/008.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/009.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0010.JPG

                                نانکلی و عاشقی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0011.JPG

                      ماجرای عجیب بنجامین باتن

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0012.JPG

سه رمان پرفروش: شوهر عزیز من - نسکافه با عطر کاهگل - پیش از آنکه بخوابم

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0013.JPG

                          دکتر محمد جعفر قنواتی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0014.JPG

                      احمد مسجدجامعی - احسان صفاپور

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0015.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0017.JPG

                                 محسن نوبخت

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0018.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0020.JPG

                                محمدرضا آریانفر

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0021.JPG

                               سیدمحسن بنی‌فاطمه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0022.JPG

                                   حمید علیخانی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0023.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0024.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0025.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0026.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0027.JPG

                                        پروانه زاغ‌زیان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0028.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0029.JPG

            پری نرگسی،‌نویسنده آسمان قلب لائورا و رز مرا نگه دار

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0030.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0031.JPG

               آسیه جوادی (ناستین) و دکتر جواد مجابی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0032.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0033.JPG

                                دکتر کیهان بهمنی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0034.JPG

                 حمیدرضا لطفی - خانم دارابی - حسن لطفی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0035.JPG

                                      حافظ خیاوی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0036.JPG

                                     فرهاد حسن زاده

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0037.JPG

                      سلمان امین، نویسنده قلعه مرغی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0038.JPG

                  علی شکیبا - مهسا و مهرک ملک‌مرزبان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0039.JPG

                          جواد جزینی، نویسنده و منتقد

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0040.JPG

                برکت‌شده‌های دهمین روز نمایشگاه

 

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2019© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو