گزارش تصویری یازدهمین روز نمایشگاه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/001.JPG

منیرالسادات موسوی، نویسنده صخره‌های شیشه‌ای


http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/002.JPG

                          سیدعلی میرافضلی، شاعر

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/003.JPG

            بهنام ناصح، نویسنده ایراندخت و پروانه‌ای روی شانه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/004.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/005.JPG

                                      مرضیه آیتی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/006.JPG

                                     حسین وفاپور

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/007.JPG

                                     رضا بردستانی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/008.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/009.JPG

                                       محمد مطلق

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0010.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0011.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0013.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0014.JPG

                                     ماهور بنی‌فاطمه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0015.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0017.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0018.JPG

                                 حسن علیخانی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0019.JPG

                          تبسم غبیشی - مجتبا گلستانی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0020.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0021.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0022.JPG

                                     محسن حدادی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0023.JPG

                                بهشتیان - اسدالله امرایی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0024.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0025.JPG

                                خوشحالیم و به امید دیدار

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2019© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو