درباره جایزه رمان اول ماندگار

بهنام ناصح: یک ماه به پایان مهلت ارسال آثار به سومین دوره جایزه «رمان اول ماندگار» مانده است. معمولاً رسم بر آن نیست که در زمان برگزاری جایزه‌ای شرایط شرکت در آن تغییر کند اما از آن‌جا که به شیوه معمول، تمام عزیزان تا آخرین زمان (انتهای اسفند) روی تکمیل آثارشان کار می‌کنند و تاکنون اثری مطابق با معیارهای فراخوان ارایه نشده است از این رو با تغییر شرایط، فرصت تصمیم‌گیری برای شرکت کردن یا نکردن وجود دارد.

همان‌طور که می‌دانید شرایط اقتصادی امروز آن چنان عرصه را بر نشر و تولید کتاب تنگ کرده که بسیاری از ناشران موقتاً دست ‌از کار کشیده‌اند یا عرضه کتاب را به حداقل رسانده‌اند و این میان حق‌التالیف نویسندگان، مترجمان و شاعران هم از این گزند در امان نمانده است. بر این اساس گردانندگان جایزه ماندگار نیز برسر دو راهی‌ای ماندند که یک سوی آن پایان دادن به ادامه کار و سوی دیگر کاهش درصد حق‌التالیف مطابق با نظر ناشر بود که سرانجام راه دوم را برگزیدند.

شایان ذکر است چنین تغییر ناخوشایندی نه از سر سودجویی ناشر، که ناشی از تغییراتی است که شرایط کنونی نشر به جامعه و ناشر پشتیبان این مسابقه تحمیل کرده است و احتمال بهبود آن در دوره‌های بعد وجود دارد.

حق‌التالیف جدید برای برندگان سومین دوره جایزه ماندگار (در چاپ نخست) بر این اساس خواهد بود:

1- برنده اول: لوح تقدیر، چاپ اثر و پرداخت 8 درصد قیمت پشت جلد کتاب به‌عنوان حق‌التالیف

2- برنده دوم: لوح تقدیر، چاپ اثر و پرداخت 7 درصد قیمت پشت جلد کتاب به‌عنوان حق‌التالیف

3- برنده سوم: لوح تقدیر، چاپ اثر و پرداخت 6 درصد قیمت پشت جلد کتاب به عنوان حق‌التالیف

بدیهی است میزان حق‌التالیف برای چاپ‌های بعدی بنا به توافق نویسنده با ناشر خواهد بود.

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2019© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو