گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه کتاب

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0013.JPG

آذر عالی پور، مترجم داستان های فلانری اوکانر

 

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/003.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/004.JPG

                      مریم توفیقی - آذر عالی پور

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/005.JPG

                     حمیدرضا محبی، مترجم هتل مامان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/007.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/008.JPG

                                     آذر عالی پور

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/009.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0010.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0011.JPG

                         رنجبر - رضیه انصاری

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0014.JPG

                            دکتر قطب الدین صادقی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0015.JPG

                                مژده الفت - لیلا باقری

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0016.JPG

                                  حمید جانی پور

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0018.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0019.JPG

                                 سودا - منصور علیمرادی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0020.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0021.JPG

                                          الهام فلاح

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0023.JPG

                                     اسدالله امرایی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0024.JPG

                              مصطفی خرامان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0025.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0026.JPG

             هادی خورشاهیان - مهسا ملک مرزبان

 

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2023© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو