گزارش تصویری روز ششم نمایشگاه

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0023.JPG

مهسا ملک‌مرزبان، مترجم خرید قلاب ماهیگیری برای پدربزرگ


http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/004.JPG

           فاطمه موسوی، نویسنده پیله تنهایی عشق

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/002.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/003.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/005.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/007.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/008.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/009.JPG

                      علیرضا رمضانی، مدیر نشر مرکز

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0010.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0011.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0013.JPG

                          محمدعلی حضرتی، شاعر

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0014.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0015.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0016.JPG

                   اکبریانی - عبداللهی - چهکندی‌نژاد

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0017.JPG

                                    علی عبداللهی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0018.JPG

                             محمدهاشم اکبریانی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0020.JPG

                                 مهسا ملک‌مرزبان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0021.JPG

                           دست‌خط ملک‌مرزبان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0024.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0025.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0026.JPG

                     مسعود خیرخواه - مهسا ملک‌مرزبان

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0027.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0028.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0029.JPG

                            علیرضا بهرامی، شاعر

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0030.JPG

                                   زهره نصیری

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0031.JPG

        بچه‌های دبیرستان فرهنگ - منطقه 13 و خانم فریده برنگی

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0032.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0033.JPG

                              غلامرضا امامی، مترجم

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0034.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0035.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0036.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0037.JPG

                                    علیرضا بهنام، شاعر

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0038.JPG

                              عزت‌الله الوندی و بارانش

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0039.JPG

                                  اسدالله امرایی

 

 

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2021© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو