آزادی فقط این نیست که...

آزادی فقط این نیست که مجبور نباشی برای هرکاری می‌خواهی بکنی اجازه بگیری، باید حس آزادی داشته‌باشی. این‌که مجبور نیستی به کسی جواب پس بدهی. هرجا دلت خواست بروی. هرکاری دلت خواست بکنی. هرچی دوست داشتی بگویی. من دوستت‌دارم. اسون، ولی دوستت‌دارم به عنوان یک زن آزاد.

من اینجام صرفاً به این خاطر که دلم می‌خواهد باشم - نه چون حلقه‌ی توی دستم می‌گوید باید اینجا باشم - به‌نظرت این نوع عشق ناب‌تر نیست؟

 

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2024© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو