ارتباط متقابل و باکیفیت و خردمندانه دو نکته دارد...

ارتباط متقابل و باکیفیت و خردمندانه دو نکته دارد:

یک: چیزهای ساده را ساده نگه دار و چیزهای پیچیده را پیچیده.

دو: با راهکار یا راه حل وارد هیچ گفت‌و‌گویی نشو.

 

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2021© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو