«پيش از آنكه بخوابم» يك رمان هاليودي است

صبح روز جمعه 30 خرداد ماه 93 جلسه نقد و بررسي "پيش از آنكه بخوابم" اثر اس.جي.واتسون ترجمه شقايق قندهاري در كافه كتاب برگزار شد.

در شروع جلسه مجتبي گلستاني كارشناس اين جلسات در خصوص رمان بيان داشت 2 نكته در اين اثر حائز اهميت است. نخست مرد بودن نويسنده در حالي كه قهرمان اصلي آن يك زن است و نكته دوم تعليق داستان.

او اضافه كرد: عمده موفقيت اين كتاب همان تعليق و كشش داستاني آن است كه خواننده را تا پايان با خود همراه مي كند. وي بيان داشت: رماني هايي كه خاطره ساختار اصلي داستان آن را تشكيل ميدهد بايد بتواند به درون شخصيت يا همان راوي نفوذ كند.

او گفت: در اين اثر نويسنده سعي داشته بين ادبيات جدي و ادبيات عامه پسند حركت كند. اس.جي.واتسون مي خواهد خواننده را خوشحال و راضي نگه دارد و قصه را با ترفند فيلم هاي هاليودي به پايان رسانده است.

سپس خانم مرداني گفت: اين رمان را دوست دارم و تعليق آن بسيار زيبا و جذاب است. يكي از نقاط قوتش تكنيك و ساختار حرفه اي آن است و نويسنده توانسته ضمن توجه و نگاه به مخاطب و ادبيات عامه پسند از عناصر ادبيات جدي نيز استفاده كند.

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2021© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو