ماجرا خيلي ساده است...

كتاب #من_پیش_از_تو پانصدوسي‌وشش صفحه است و طي سه سال گذشته قيمت‌اش مانده بود روي سي‌وشش هزار تومان؛‌ يعني صفحه‌اي شصت‌وهفت تومان. پارسال كاغذ بندي شصت‌ودو هزار توماني رفت و رفت و رفت تا رسيد به بندي سيصدوپنجاه‌هزار تومان؛ يعني نزديك به پنج‌برابر افزايش قيمت. خيلي مقاومت كردم كه قيمت «من پيش از تو«‌ را تغيير ندهم اما نشد. تغييرش دادم به چهل‌ويك هزار تومان؛ يعني صفحه‌اي هفتادوشش تومان؛ يعني كمتر از دوازده درصد افزايش قيمت. اما در حساب‌كتاب آخر سال ديدم اين قيمت هزينه‌هاي كاغذش را هم درنمي‌آورد؛ ليتوگرافي و چاپ و صحافي و حق‌الترجمه و انبارداري و حق‌النشر و 

اين روزها هر صفحه كتاب بين صدوبيست تا صدوپنجاه‌تومان محاسبه مي‌شود. يعني يك كتاب پانصدوسي‌وشش صفحه‌اي بايد بين شصت‌ودو تا هشتاد هزار تومان قيمت بخورد.

اين شد كه بالاخره در برابر تغيير قيمت كتاب‌هاي خانم جوجو مويز تسليم شدم اما قيمتي بسيار كمتر از روال بازار كتاب در نظر گرفتيم. قرار شد صفحه‌اي نودوپنج‌تومان محاسبه كنيم. با اين اوصاف، چاپ جديد «من پيش از تو» با قيمت پنجاه‌ويك هزار تومان به بازار كتاب مي‌آيد؛ خوشبختانه توانستيم كاغذ برايش پيدا كنيم و چاپخانه هم قول داده تا اوايل هفته‌ي آينده برساند.

فعلا از اين كتاب هيچ موجودي نداريم و فقط تعداد محدودي از آن با قيمت قديم در #پخش_ققنوس و #پخش_گسترش موجود است.

 

https://www.instagram.com/p/BwBz3A0hhwS/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=xlj04ww8wkui

برچسب ها:

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2024© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو