«عبدالرحمان عمادی» به گزارش فارس

لامداد (چند جُستار از ايران)

مقالات اين كتاب بر پايه تحقيقاتي در فرهنگ و ادبيات كهن تا امروز ايراني است كه مسايلي مربوط به فرهنگ عامه را مورد دقت نظر و واكاوي قرار داده است.

حمزه آذرك و هرون الرشيد عباسي

اين كتاب درباره قيام حمزه آذرك سيستاني، عليه هرون‌الرشيد عباسي و ترجمه نامه‌هايي است كه بين هارون و حمزه مبادله شده است.

آسمانكَت (چند رسم مردمي)

«آسمانكت» به معناي صاعقه است و در اين كتاب نام يكي از رسم‌هايي كهن هست كه مردم ايران بدان اعتقاد داشتند.

خوزستان در نامواژه‌هاي آن

اين كتاب درباره شناسنامه تاريخي و فرهنگي خوزستان در پيوند با ايران زمين از راه نام‌واژه‌هاي ايراني است.

دوازده گُل بهاري (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري)

"دوازده گل بهاري " كه نام اين كتاب قرار گرفته، نام قصه‌اي قديمي است درباره اينكه بهار، با دوازده گل بهاري آغاز مي‌شود و اين دوازده گل از نگاه يك دختري دم‌بخت شناسايي مي‌شود.

 

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2023© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو